Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Verdien på norsk sjømat fortsetter å øke fra år til år. Det produseres 42 millioner måltider hver eneste dag, i virksomheter lokalisert langs hele kysten og langt fra kundene i over 140 land. Det er en prestasjon av de som arbeider med norsk sjømat som knapt er til å fatte.

Millioner av problemstillinger og utfordringer må løses hver eneste dag. FHF ser frem mot et nytt år hvor vi kan være med å utvikle kunnskapen som skal gjøre det mulig å videreføre utviklingen også i årene som kommer.

Langsiktig strategisk FoU-arbeid

Det er lett å bli imponert over verdiene som skapes, vanskeligere er det å ta inn over seg alle de utallige problemstillingene næringen må løse dag etter dag, år etter år. Derfor er norsk sjømatnærings utviklingen over tid det som imponerer mest. Eksportverdien er doblet på 7 år, fra 74 milliarder i 2015 til rekorden på 150 millioner forrige år.

Svært mange faktorer inngår i forklaringen av utviklingen. En faktor, som kanskje ikke er mest åpenbar og synlig, er næringens omfattende og langsiktige satsing på utvikling av kunnskap og teknologi. Norge, og norsk sjømatnæring, har over mange tiår prioritert satsing på FoU slik at Norge i dag har verdensledende forskningsmiljø innenfor marin sektor. Disse miljøene bidrar hver dag med produksjon av ny kunnskap som bedriftene tar i bruk i eget omstillings- og utviklingsarbeid.

Forskning tar tid og det er vanskelig å beregne krone- og nytteverdi fra dag til dag. Kunnskap og løsninger implementeres og tas i bruk på ulike måter over tid. Derfor er prioriteringen av langsiktig og løpende kunnskapsbygging viktig for å legge til rette og bidra til utviklingen som skjer i sjømatnæringen.

Gjennom FHF har næringen finansiert felles forskning og utvikling i over 20 år. Investeringsinnsatsen har økt i takt med eksportverdien. Resultatene formidles åpent, og på mange forskjellige måter, tilbake til næringen som tar denne i bruk i daglig arbeid for økt verdiskaping.

Prioriteringene i 2023

Gjennom 2022 har vi møtte næringsaktører og forskere langs hele norgeskysten. Her har vi lyttet til næringen for å kunne prioritere hvor vi skal legge inn forskningsinnsatsen i den nye året. FHFs prioriteringer gjøres av styret etter råd fra faggruppene, møter med bedrifter og direkte innspill fra bedrifter. Prosjektene som startes skal ivareta næringens viktigste felles FoU- behov. Mange prioriteringer videreføres fordi utfordringene ikke er løst og nye kommer til.

FHFs prioriteringer for 2023 finner du på FHFs hjemmeside fhf.no.

Veien videre for havbruk

Norsk havbruksnæring er en kjent suksesshistorie. Biologisk produksjon er krevende, nye krav stilles og i samspillet mellom biologi og teknologi oppstår stadig nye utfordringer. Dette stiller nye krav til kontinuerlig kunnskapsutvikling for å sikre videre vekst og utvikling.

I årets prioriteringer innen havbruk finner du bl.a. at FHF skal prioritere prosjekter for å:

 • Utvikle kunnskap for å bedre biosikkerheten
 • Utvikle løsninger for å dekke kommende rensekrav
 • Utvikle kunnskap og tiltak for å redusere gjellelidelser
 • Utvikle bedre velferdsindikatorer
 • Dokumentere næringens fremtidige behov for fornybar energi
 • Utteste nye fôrråvarer med kommersielt potensial

En mangfoldig villfisksektor

Villfisksektoren er sammensatt og dekker fiskeri og foredling. Ulike flåtegrupper har ulike utfordringer og prioriteringer, det samme gjelder for industrien.

I årets prioriteringer innen villfisk finner du bl.a. at FHF skal prioritere å:

 • Utvikle dokumentasjon og analysemetoder på kvalitetsvariasjoner i råstoffet for rekeindustrien
 • Utvikle metoder og beste praksis for bærekraftig rensing av prosessvann i industrien
 • Utvikle resirkulerbar emballasje
 • Utvikle fangstteknologi for bedret fangstkontroll
 • Kartlegge indikatorer på klima og bærekraft i villfisknæringen
 • Utvikle automatiserte løsninger i industrien
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien

Alle prosjektene er åpent tilgjengelig på vår hjemmeside. Her finner dere også resultatene fra prosjektene som avsluttes. Disse formidles også direkte fra forskningsinstitusjonene og ikke minst på de ulike fagsamlingene og bedriftsbesøkene som gjennomføres i løpet av året. Har dere spørsmål eller innspill, ta direkte kontakt slik at vi kan diskutere hvordan FHF best kan bidra.