Løsningen på bærekraftig drivstoff lar vente på seg

Fiskeriflåten har det siste tiåret hatt en økning i klimagassutslipp og bærer dermed en del av ansvaret for at vi fortsatt har en lang vei å gå for å oppnå bærekraftsmålene (SDG) til FN.

«Selvåg Senior» er en av båtene som har vært med på å utvikle nye, klimavennlige kjølesystemer i fiskeflåten.
«Selvåg Senior» er en av båtene som har vært med på å utvikle nye, klimavennlige kjølesystemer i fiskeflåten.Illustrasjonsfoto: Sintef Ocean
Publisert 15. October 2022, kl. 09.00Oppdatert 18. October 2022, kl. 10.59