Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

2023 må bli året hvor næringen setter rekord i å samarbeide.

Norsk sjømatnæring har startet året på høygir og konferanser som Årskonferansen til Norges sjømatråd, Pelagisk Arena og Ombordfrystkonferansen i Ålesund har blitt gjennomført. For Ombordfrystkonferansen ble det rekordpåmelding med over 500 påmeldte deltakere fysisk og digitalt.

Ole-Johnny Ødegaard, ProsjektlederÅKP Blue Legasea Foto: Blue Legasea

Starten på 2023 er preget av økt usikkerhet med geopolitisk uro, klimakrise, energikrise, økte kostnader og press på kjøpekraften til forbrukere over hele verden. I tillegg skal sjømatnæringen jobbe med grønn omstilling, det skal komme ny kvotemelding, økosystemene i havet er i endring og havarealene er under press med storstilt havvindsatsing i Norge.

Det er nok av temaer å diskutere og nok av områder å samarbeide om. Derfor er det gledelig å se at sjømatnæringen kommer sammen for å treffe nye og gamle kjente og diskuterer tema som opptar oss alle.

Mer samarbeid

Under årets Ombordfrystkonferanse var det interessant å høre hvor mange ganger ordet «samarbeid» dukket opp. Bortimot alle foredragsholderne fremhevet at man trenger mer samarbeid. Vi snakker om samarbeid på tvers i verdikjedene, og samarbeid mellom industri og myndigheter.

Grunnen til at mange snakket om samarbeid er at vi har en vei å gå. Deler av sjømatnæringen må snakke mer og bedre sammen for å enda bedre utnytte de fantastiske ressursene havet byr på og sikre fortsatt bærekraftig vekst både på sjø og land. Samtidig må myndighetene legge til rette for forutsigbare rammebetingelser i en ellers usikker hverdag for sjømatnæringen. Åpenhet og tillit er likevel viktige stikkord for å skape et godt samarbeid, og for å få til godt samarbeid må man kunne stå sammen i ubehag over tid. Jeg er sikker på at næringen har evner og interesse av å gjøre akkurat det.

Møteplasser

Å skape resultat og verdier sammen med andre er noe av det beste som finnes. Det har jeg selv erfart både som tidligere fotballspiller og innkjøpssjef i sjømatnæringen. Når man har noen å feire seirene sammen med er følelsen av måloppnåelse mye sterkere enn om man vinner alene. Som oftest blir også lønnsomheten bedre fordi hvert ledd i kjeden sørger for å sikre egen inntjening.

I vår marine klynge, NCE Blue Legasea, ser vi hver uke at dialog opprettes, tillit bygges og samarbeid blir bedre når folk møtes og jobber sammen i meningsfylte prosjekt. Min oppfordring er derfor å fortsette å bruke de møteplassene vi har i sjømatnæringen selv om 2023 kan bli hektisk og vanskelig.

Jeg sier som Odd Kristian Dahle fra Fiskebåt sa fra scenen på Ombordfrystkonferansen: – Stemningen er kanskje ikke pessimistisk, kanskje ikke optimistisk, men realistisk. For å komme oss gjennom et usikkert 2023 må det settes handling til ord, og selv om vi er gode på samarbeid i sjømatnæringen har vi mer å gå på. Det har vi sagt selv.