Hvorfor forsvinner rekene i Sør-Norge?

Gytebestanden av reke i Skagerrak og Norskerenna er kun en åttendel av det den var på begynnelsen av 1900-tallet. Trolig er det flere forklaringer bak den store nedgangen.

Reker som er sendt inn av fiskere til undersøkelse med tanke på lusemidler. Fiskerne mente rekene hadde mykt skall. Forsker Guldborg Søvik undersøker rekene.
Reker som er sendt inn av fiskere til undersøkelse med tanke på lusemidler. Fiskerne mente rekene hadde mykt skall. Forsker Guldborg Søvik undersøker rekene.Foto: Torhild Dahl/Havforskningsinstituttet
Publisert 4. October 2022, kl. 06.01Oppdatert 4. October 2022, kl. 06.01