Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg er helt enig i kritikken, og vil derfor gjerne åpne diskusjonen for hva vi kan gjøre annerledes fremover, slik at politikerne får mer kunnskap til å ta bedre avgjørelser i fremtiden!

Monica Langeland, fiskeribiolog, Havets Verdiskapere Foto: Janita Zenteno

Produksjon av mat

Bare så det ikke skal være noen tvil: Sjømatnæringen driver med produksjon av høykvalitets, næringsrik, sunn og klimavennlig mat! Matproduksjon er noe Trygve Vedum og hans partifeller vanligvis setter veldig høyt, så noe må være «lost in translation».

Når sjømatnæringen er i media, er det som oftest snakk om kvoter, konsesjoner, strukturering, børsverdier og eksportrekorder. Med andre ord snakkes det mye om penger og veldig lite om mat. Er det kanskje grunnen til at sjømatnæringen er plassert i Nærings- og fiskeridepartementet?

Nytt departement?

Kanskje burde sjømatnæringen «søke overgang» til Landbruks- og matdepartementet? Der blir i alle fall næringsaktører behandlet på en helt annen måte. På mange måter har vi mye til felles med bøndene. Vi kjenner også på kroppen hvordan tilgangen på godt råstoff kan variere fra år til år, hvordan prisene svinger og at det er krevende å alltid forholde seg til «værgudene».

Hvis vi ser for oss en liten omorganisering, så kunne et nytt navn på departementet blitt Sjømat- og landbruksdepartementet. Ja, det hadde vært naturlig at sjømat sto først. Norge er jo tross alt en sjømatnasjon! Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det fra Norge i 2022 ble eksportert kjøtt og kjøttvarer for 324 millioner, mens det ble eksportert fisk, krepsdyr, bløtdyr for 146.555 millioner.

Med andre ord over 450 ganger mer sjømat enn kjøtt målt i verdi, og forskjellen er enda større hvis vi måler i antall måltider. Så egentlig fortjener sjømatnæringen ett eget departement.

Selvforsyningsgraden

Etter utbruddet av krigen i Ukraina har det vært økt søkelys på selvforsyning her i Norge. Tall fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) viser at selvforsyningsgraden i Norge er på ca. 46 %, men jeg får det ikke til å stemme. I Norge bor det 5,4 millioner innbyggere, og hver i 2022 eksporterte norsk sjømatnæring 40 millioner måltider. Hvorfor tas ikke disse tallene med i selvforsyningsgraden?

Full forståelse for at vi trenger frukt, grønnsaker og andre varer enn sjømat, men alle som har sett noen episoder med Lars Monsen, vet at det er fint mulig å spise fisk til frokost, lunsj og middag hvis en er sulten.

Dagens rammevilkår

Usikkerheten rund grunnrenteskatten, fiskerikvoter som settes kun få dager før fiskeriet starter, påbud om stadig mer overvåkning og nye krav til fiskeriredskaper på kort varsel. Dette er kun noen eksempler som viser at næringen ikke behandles på en måte som tilrettelegger for optimal drift.

Sjømatnæringen har gjort en fantastisk innsats med å bygge omdømme og marked rundt i verden, men mye tyder på at hjemmemarkedet og våre egne politikere dessverre ikke er høyt nok prioritert, og det får negative følger.

Så hvordan får vi til en endring?

Vi må snakke mer og høyere om de flotte produktene vi leverer! Den norske sjømaten som er ettertraktet over hele verden. Sjømaten som verdens beste kokker velger når de skal delta i Bocuse d'Or. Sjømaten som metter milliarder av sultne mager hvert år.

Sjømaten som er god for helsen vår. Sjømaten som, når den erstatter kjøtt, gir oss større sjanser for å nå FNs klimamål. Visste du at 25 porsjoner torsk eller 40 porsjoner sild har samme klimaavtrykk som 1 porsjon storfekjøtt? Disse tallene må inn i skolen og inn på Stortinget.

Opplæring og synlighet

Vi må rett og slett begynne med opplæring. Olve Grotle som er fiskeripolitisk talsperson i Høyre oppfordret nettopp næringen i Fiskeribladet til å begynne med «politiker opplæring». Jeg tror ikke bare det er en god idé, jeg tror det er helt nødvendig. Det skjer så mye utvikling at selv vi som jobber i næringen må henge med for å være oppdatert. Derfor kan noen lavterskel tilbud for de som ønsker kunnskap om næringen være en god idé.

I tillegg må vi oppnå synlighet i de landsdekkende mediene om alt det positive vi bidrar med. Og da særlig om den førsteklasses maten som er en god kilde til næringsstoffer som protein, vitamin B12, jod, selen og den viktigste kilden til omega-3!

Videre er det store helsefordeler med et kosthold med sjømat, da sjømat reduserer risikoen for slag, hjertesykdom, hjertesvikt, plutselig hjertedød og hjertesvikt. Vi må også utvide sjømatutvalget som markedsføres. Hvor mange har smakt kråkeboller, tang eller teppeskjell? Sjekk gjerne Godfisk.no for inspirasjon, og del inspirasjonen videre. Min anbefaling er snøkrabbe!