Horizon Europe: Eit forskingsprogram på nær 100.000 milliardar euro over 7 år

Korleis kan vi som norske forskarar og forskingsinstitusjonar påverke finansieringskjeldene i EU?

Med arrangementet i Brüssel og eit felles innspelsdokument fekk Norce og UiB høve til å gje innspel på tema knytt til hav og arktis. Amund Måge (t.v)marin direktør ved UiB, og Lars Ebbeson frå Norce.
Med arrangementet i Brüssel og eit felles innspelsdokument fekk Norce og UiB høve til å gje innspel på tema knytt til hav og arktis. Amund Måge (t.v)marin direktør ved UiB, og Lars Ebbeson frå Norce.Foto: Privat
Publisert 13. November 2022, kl. 11.00Oppdatert 13. November 2022, kl. 11.00