Fotspor etter «Kampen om Narvik»

Det sier seg selv at oljesøl og miljøgifter har uheldige effekter på marine dyr og økosystem. Men skipsvrakene kan faktisk også være godt nytt for noen dyregrupper i havet.

Hekken av vraket av «Georg Thiele» ligger på ca. 50 m dyp i Rombakfjorden øst for Narvik og bærer preg av tidens tann. Sjøanemoner, hydroider og børstemark har funnet et egnet levested på vraket.
Hekken av vraket av «Georg Thiele» ligger på ca. 50 m dyp i Rombakfjorden øst for Narvik og bærer preg av tidens tann. Sjøanemoner, hydroider og børstemark har funnet et egnet levested på vraket.Foto: Aksel Sveum
Publisert 14. January 2023, kl. 13.00Oppdatert 14. January 2023, kl. 13.00