Fiskeriinteresser, olje- og gass: «Wicked problems»

I denne miksen kan det være vanskelig å sette søkelys på kun en ting – man må rett og slett alltid ha flere tanker i hodet samtidig.

Miljøproblemer eller kriser er ofte flytende, ikke-lineære, udefinerte – og viktigst av alt – de har ikke noen bestemt løsning. Bildet er fra Snøhvit-feltet i Barentshavet.
Miljøproblemer eller kriser er ofte flytende, ikke-lineære, udefinerte – og viktigst av alt – de har ikke noen bestemt løsning. Bildet er fra Snøhvit-feltet i Barentshavet.Foto: Marius Fiskum
Publisert 22. April 2023, kl. 11.00Oppdatert 22. April 2023, kl. 11.00