Der står hun. Den modige, unge fiskeren, som for et år siden fikk øynene opp hos folk i hele landet. Også hos dem som i mange år har valgt å lukke dem og snu hodet bort.

Men da hun i en ytring på NRK fortalte om seksuell trakassering og mobbing fra mannlige kollegaer på arbeidsplassen sin, var det ikke lenger mulig å skyve problemene under dekk.

Men det ble prøvd.

Kjersti Sandvik, debattansvarlig Fiskeribladet Foto: Eivind Senneset

Hun møtte motbør. Var det så ille? Folk kjente seg ikke igjen. Folk ble sinte. Rasende. Fiskerinæringa blir fremstilt på en ufortjent dårlig måte, fikk hun høre. Mange visste om kvinner som ikke kjente seg igjen i det hun fortalte, fikk hun høre. Fiskerinæringen er en tøff bransjen, ble det sagt. Man må tåle litt. Sånn er det bare, var gjengangeren.

Men sånn skal det ikke være. Det Mortensen fortalte om, var ikke et enkelttilfelle. Hun hadde skrevet noe som traff, fordi det gjaldt flere enn henne.

Mye grums

Mortensen sto i det. Hvis det er så enkelt å varsle som dere sier, er det jo helt utrolig at vi har denne debatten nå, skrev hun i et innlegg i Fiskeribladet.

For Mortensen hadde rett. Her var det mye grums. Flere sto fram med sine historier. Mortensen var verken den eneste eller første som har opplevd å få kjønnsrelaterte skjellsord slengt etter seg. Som ikke lenger ville finne seg i å få høre «har du mensen» og ord hun ikke vil gjenta offentlig.

Men denne gangen gikk det ikke over. Organisasjonene skjønte at de måtte gripe fatt i problemet og innrømme at alt ikke var som det skulle være i fiskerinæringen. Mannlige ledere sto fram, en etter en, og bedyret at «sånn skal vi ikke ha det».

Det ble satt av 1,5 millioner kroner for blant annet å rekruttere kvinnelige fiskere, og til holdningsskapende arbeid – som nåværende fiskeriminister økte til 2,1 millioner. Havets verdiskapere er en av organisasjonene som fikk tildelt midler.

Inn i styrene

Men selv om mye har skjedd på dette året, tar det åpenbart tid. Og mye er det tydeligvis veldig vanskelig å gjøre noe med.

Det fikk vi et tydelig eksempel på da Fiskarlaget på sist landsmøte valgte et styre helt uten kvinner. Et forslag på Fiskarlagets landsstyremøte i februar om å utvide antall styreplasser med to, for å få inn kvinner, var rett og slett umulig, ifølge regelverket. Men organisasjonen sier de jobber det med å få inn flere kvinner på sikt.

Kvinnfolkene må ut av administrasjonene og inn i styrene, sa Mortensen i sitt innlegg på Kvinner i havet konferansen.

Blir stående

Selv vet hun ikke om hun går tilbake til næringen når hun er ferdig med barselpermisjon. Men hun vil utvilsomt bli stående som en som gjorde en forskjell, uansett hvilken vei hun velger videre.

– Takk for at du tok en for laget, sa Mariann Frantsen, en av de tre initiativtakerne til konferansen Kvinner i havet, i sin åpningstale.

En fullstappet sal med rundt 300 deltakere, der rundt 90 prosent er kvinner, responderte med lang applaus. Men hvor var alle mennene?

Neste uke blir Mortensen tildelt Stockmanns hammers likestillingspris. Prisen ble opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005 for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet.