Først hadde hun lyst til å svare tradisjonelt; hvis partiet ville ha henne og hvis valget gikk bra. Men så tenkte hun at nei, det er på tide å slå til, selv om hun ikke var overbevist om at hun virkelig ville fikse jobben.

Erna Solberg turte å tre ut av komfortsonen. Hun våget å stikke seg fram og si at hun hadde ambisjoner. Selv om hun ikke hadde full kontroll. Et råd flere av topplederne ga forsamlingen under likestillingskonferansen i regi av Kvinner i havet, i Bergen denne uken.

Kjersti Sandvik debattansvarlig Fiskeribladet Foto: Eivind Senneset

– Menn sier ofte ja om de tror de kan gjøre 75 prosent av jobben, mens kvinner har et enormt mestringsbehov, sa Siv Jensen, tidligere partileder i Frp. – Kvinner må vite at de mestrer jobben 110 prosent før de tørr å si ja. Selv om det er behagelig å være i komfortsonene, er det ikke der det skjer.

– Jeg satt litt for lenge og tenkte at noen må se meg, fortalte Linda Litlekalsøy Aase, konsernsjef i Salmar. Hun jobbet hardt, men ventet på at andre skulle oppfordre henne til å søke jobben hun vill ha. Bestem deg for hva du har lyst til, var hennes oppfordring. Stikk hodet fram.

Norge er det landet i verden hvor kvinner deltar i arbeidslivet i like stor grad som menn. Men vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Kvinner velger fra færre yrker enn i mange andre land, og blant lederne for de 200 største selskapene i norsk næringsliv er bare 14 prosent kvinner, ifølge Core Topplederbarometer.

Det står heller ikke så bra til med likelønn. Per årsverk utgjorde kvinners gjennomsnittslønn 87,9 prosent av menns lønn i 2021, ifølge tall fra Fri Fagbevegelse.

Listen fortsetter. En av tre gründere er kvinner. Etter fylte 25 år skiller menn og kvinner lag. Menn tar lederjobber. Kvinner gjør det i mindre grad.

Ikke alle ønsker å være sjefer. Det gjelde både kvinner og menn. Men vær klar over at det er enklere å være toppsjef enn sjefen to hakk under, sa Erna Solberg. Da er du helt sjef og kan bestemme.

Konferansen markerte en viktig dag for de som ivrer for mer likestilling i sjømatbransjen. Kathleen Mathisen, en av de tre initiativtakerne bak konferansen, lovet at de kommer til å gjenta den. Helt til den ikke lenger er nødvendig.

Kun 11 prosent av rundt 300 deltakere på likestillingskonferansen til Kvinner i havet var menn. Mange av mennene som har uttalt at likestilling er viktig og at vi må handle nå, glimret med sitt fravær. Det var større tap for dem enn de som møtte opp.