– Å dele konkurransesensitiv informasjon, som pris, er noe vi skal være varsom med. Om to jurister mener det er riktig, kan vi likevel risikere norsk eller internasjonal rettsforfølgelse, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Han viser til at internasjonalt blir konkurranseregelverket i land vi handler med stadig strammere. Derfor er det ikke gitt at for eksempel konkurranseloven i andre land vil akseptere de norske forutsetningene.