Indre og Østre Finnmark tingrett slår fast at verftet Kimek skal få nesten 12 millioner kroner i erstatning etter at den 53 meter lange tråleren «Melkart» velta i skipsheisen i mars. Det er Sør-Varanger avis som omtaler tingrettsdommen.

Hindret arbeid

Arbeiderne ved Kimek i Kirkenes bke permittert fordi tråleren blokkerer kaia og hindrer verftet å ta inn flere oppdrag. Det russiske rederiet som eier båten, mente verftet hadde skylda for havariet.

Da fartøyet skulle sjøsettes, hadde det skjedd endringer i vektfordelinga på fartøyet, ifølge dommen, skriver Sør-Varanger Avis. Kimek og rederiet har ulike versjoner av de som skjedde, og var uenige om hvem som hadde ansvaret under sjøsettinga.

Manglet stabilitet

I dommen heter det blant annet at «Melkarts» manglende stabilitet og uforsvarlige ballastering «var en nødvendig betingelse for at kantringen skjedde.»

Rederiet som eide «Melkart», Murman Seafood, gikk til motsøksmål mot Kimek, men verftet blei frifunnet av retten. I tillegg må rederiet betale 1,4 millioner kroner i saksomkostninger til Kimek.