– Det er ikke Norge verdig å selge rundfrosset sei til Afrika. Når seien tiner, blir den tært opp av magesyre og innvoller. Det er ikke spesielt bra. I gamle dager kalte de det for guanoprodukt. Jeg tviler på at de får sette norsk flagg på kartongen, sier Gunnar Haagensen, styreleder og medeier i Jangaard Export.

Haagensen reagerer sterkt på at Mattilsynet i flere år har gitt dispensasjon til å fryse sei hel.

Men det er ikke bare kvaliteten på det norske sjømatproduktet som Haagensen tar avstand fra.