– Vi opererer i en syklisk bransje. Det viktigste med slike gode år er at vi får en buffer. Dermed kan vi drive forskning og utvikling og ha folk i arbeid også i stillere tider, sier Egil Sandvik i Salt Ship Design på Stord til Kystens Næringsliv.

Prosjekter falt på plass

309 millioner i inntekter, opp fra 164 millioner i 2021, driftsresultat på 177 millioner, opp fra i underkant av 42 millioner, årsresultat på 140 millioner, opp fra 34 millioner kroner, og et utbytte på 90 millioner kroner – mot null i 2021.