I løpet av neste uke er utlysingen klar. Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet kan naturlig nok ikke røpe detaljer i innholdet.

Men hun er klar på at den gjennomførte høringsrunden har påvirket endelig utforming.

– Vi har lyttet til innspill som kom i høringsprosessen, sier Sæther til Kystens Næringsliv.

På generelt grunnlag trekker hun frem at kvalitative kriterier blir viktig for regjeringen.

– Dette fordi det er avgjørende for å skape sosial og politisk aksept for utbyggingen, sier Sæther.