Dette går frem av en oversikt bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har lagd. Den viser at det i ordrebøkene til norske verft er nye skip og farkoster for 31,3 milliarder kroner som har ferdigstilling de neste tre-fire årene.

Dette er fordelt på 53 nybygg som alle har en kontraktsverdi på minst 50 millioner kroner. Spennvidden i kontraktsverdiene er store, og gjennomsnittsprisen på de inngåtte kontraktene er 590 millioner kroner.

Røkkes forskningsyacht størst

Den største og dyreste båten som er under utbygging, er yachten «Rosellinis Four-10» for Kjell Inge Røkke.