Sildelaget fikk nylig medhold i Bergen tingrett (nå Hordaland tingrett) i