Sjømatorganisasjonen for de største fiskeindustribedriftene ser ingen grunn til at noen skal slippe unna kravet med begrunnelse i størrelsen på kjøp av fisk. «Etter