I lokalene i Åna-Sira produserer de ansatte et snitt på 25 tonn i løpet av tre dager i uken. For fiskemottak i sør er salget av reker tregere enn tidligere og rekefiskerne i distriktet til salgslaget Fiskehav får nå atskillig lavere priser for kokte reker og råreker.

– Nå har vi for mye reker og av den grunn har vi levert fem tonn i uken til rekefabrikken Løining i Egersund den senere tid, opplyser daglig leder Arild Stulen ved Finny Sirevaag.