Planene om et mottak for fisk og krabbe i den russiske bosetningen Barentsburg på Svalbard legges på is, skriver High North News. Årsaken er kostnader. Det er det russiskeide selskapet Arctic Resource Norway har jobba for et fiskemottak i Barentsburg i ni år.

Samtidig jobber forskere i Nofima med å finne ut hva som skal til for å få til et lokalt fiskeri på øygruppa, skriver nettstedet.

Også aktører i den norske bosetningen Longyearbyen har hatt planer om fiskerihavn, men disse planene ble skrinlagt for noen år tilbake.