Pelagia tok første stikk i tingretten. Der fikk de medhold i at Sildelaget ikke har hjemmel til å stanse omsetning av pelagisk fisk