Utvalget som har sett på mulighetene for økt bearbeiding og grønn verdiskaping i sjømatindustrien overleverte tirsdag sin rapport til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er i Tromsø i dag. Der fikk han overlevert en ny rapport med tiltak for hvordan Norge kan øke bearbeidingsgraden på sjømat. Foto: Fiskeridepartementet

– Å øke bearbeidingen av sjømat i Norge er et viktig mål for regjeringen, og er tydelig forankret i Hurdalsplattformen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i meldingen.

32 tiltak

Han viser til at regjeringen vil legge til rette for at de marine ressursene skal gi mer aktivitet, økt verdiskaping og flere lønnsomme helårlige arbeidsplasser langs kysten både på land og på havet.

– Jeg ser frem til å lese rapporten, og starte arbeidet med å få til økt bearbeiding av sjømatprodukter i Norge, sier Skjæran, som fikk overlevert rapporten fra utvalgsleder Kathrine Tveiterås på Fiskerihøgskolen ved UiT i Tromsø tirsdag.

Utvalget fremhever i rapporten at målet om økt bearbeiding og flere helårige arbeidsplasser ikke kan oppfylles av enkelttiltak. Rapporten slår fast at det er behov for en økt og helhetlig satsing over tid, både fra myndighetene og fra sjømatindustrien.

Ut på høring

Utvalget foreslår 32 tiltak som kan bidra til grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge. Utvalgets anbefalinger omhandler følgende tema:

  • Tilgang på råstoff
  • Bærekraft i hele verdikjeden
  • Styrket markedsadgang
  • Sterke regioner og kystsamfunn

Rapporten fra bearbeidingsutvalget sendes nå på høring. Høringsfristen er satt til 1. juni 2022.