Statsforvalteren i Nordland frykter derfor store sykdomsutbrudd. I år som i fjor har nasjonale myndigheter