Statsforvalteren i Nordland frykter derfor store sykdomsutbrudd.

I år som i fjor har nasjonale myndigheter utarbeidet en tiltaksplan for å sikre en best mulig gjennomføring av fiskeriene. Blant annet må alle kommuner som har sesongarbeidere, melde inn hvor mange de venter skal komme.

I svært mange lokalsamfunn er hurtigtester ofte det enkleste og mest effektive, siden PCR-tester må tas hos fastlegene. Problemet er at det ikke finnes nok hurtigtester til å sjekke om ansatte i fiskeindustribedriftene er blitt koronasyke.

Mer sykdom

Mange av sesongarbeiderne kommer fra Øst-Europa.