– Det er 250 registrerte kjøpere fra Kristiansund og nordover. Det er med andre ord veldig, veldig mange anlegg, og mange av dem er små. Skal vi ha noen industrilokomotiv, må det skje en strukturering på landsiden også, sier Tommy Torvanger, administrerende direktør i Nergård-konsernet.

– Bare tull, kontrer Steinar Eliassen, styreleder i Norfra eksport, som mener en slik politikk vil svekke kystflåtens rolle i fiskerinæringen:

– Det er det bare Torvanger og hans trålere som vil vinne på, sier Eliassen.