Har du planer som kan flytte gods fra vei til sjø? Kystverket melder på sine nettsider at de nå tar imot nye søknader om tilskudd til nærskipsfart. Søknadsfristen er 17. desember 2021 .

Kystverket har siden 2017 gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud. Til nå er det gitt tilsagn om nærmere 200 millioner kroner i tilskudd til etablering av ti nye godsruter. Om lag en million tonn gods er flyttet fra vei til sjø med disse tilskuddene, ifølge Kystverket.

Positive effekter

Tilskuddsordningen skal bedre tilgangen på sjøtransport for næringslivet og redusere de samlede kostnadene for godstransport ved å flytte gods fra vei til sjø. Tilskuddet skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud for transport av gods på sjøen og reduserer utslipp.

– Vi gleder oss over de positive effektene som ordningen har bidratt til så langt. Nå ønsker vi nye søknader som kan bidra til at enda mer gods går sjøveien, sier seniorrådgiver Erika Marlen Støylen i Kystverket.