Forfatter og tidligere journalist Einar Haakaas har skrevet utallige avisartikler samt flere bøker om kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv. I den nyeste boken hans «Moderne slaveri i Norge – arbeidslivets skyggeside» omtales blant annet Adveritus-nettverket. Det er et nettverk som i mange år har formidlet litauiske arbeidere til norsk fiskeindustri.

– En ting vi ofte ser i slike saker er at en har et dobbelt sett med kontrakter. Adversitus-nettverket, hvor Daniel Andersen var sentral, hadde dette som en spesialitet. Det var kontrakter og dokumenter som var laget for å tilfredsstille norske arbeidskrav, og det som så ut som en storstilt produksjon av dette, sier Haakaas til Intrafish.