Denne uken la norske og russiske havforskere fram det laveste torskekvoterådet på 15 år. Blir rådet fulgt, noe som har skjedd de siste årene, vil fiskerne for tredje år på rad få 20 prosent nedgang i kvotene. Og havforskerne varsler en ny, tilsvarende nedgang i 2025.

Ronny Vågsholm er driftsdirektør i Lerøy Havfisk. Foto: Lerøy

Ronny Vågsholm er driftsdirektør i selskapet Lerøy Havfisk, som gjennom sine tre datterselskap har ti torsketrålere.

Kvoterådet
  • Torsdag la norske og russiske havforskere fram det laveste