I dag lanserte Lerøy Norway Seafoods nyheten om at de investerer over 200 millioner kroner i oppgraderingen av filetfabrikken i Båtsfjord.

Dette gjør de til tross for at Steinar Eliassen, hovedeier i fiskerikonsernet Norfra, beskriver en utfordrende situasjon med tøff konkurranse og små marginer på landsiden.

Steinar Eliassen i fiskerikonsernet Norfra. Foto: Ingun A. Mæhlum

Eliassen mener løsningen ligger i å gjøre fisken til de leveringspliktige trålerne tilgjengelig for industrien i nord. For eksempel ved å overføre rettigheter til kystflåten som kan lande fisken fersk.