– Stamsund Fiskemottak AS, er suspendert som kjøper fra og med i dag, skriver Norges Råfisklag i et vedtak signert 22. august 2023.

– Helt udramatisk, sier Arne Johan Larsen, daglig leder i Johan B Larsen AS.

Det var Lofotposten som først omtalte fiskekjøperen som ble suspendert.

Johan B Larsen AS har fra januar 2023 tatt over Stamsund Fiskemottak AS. Selskapet har nå mottak i Sørvågen og Stamsund – og kjøper også kvalkjøtt fra «Ann Brita». Foto: Johan Larsen

Kansellert

Familiebedriften Johan B Larsen overtok mottaket i Stamsund etter Lerøy i januar 2023. Med dette fikk selskapet mottak i Sørvågen og Stamsund – og tilgang til fisk fra både øst og vest i Lofoten.

Nå har fiskemottaket i Stamsund mistet tillatelsen til å kjøpe fisk. En feil, ifølge eierne.

– Når det ikke er fisk, er det dyrt å stille med garanti. Vi skulle sette ned garantien til et minimum, men ved en misforståelse ble garantien kansellert, forklarer Larsen og legger til:

– Det fikses i løpet av dagen.

Garantien

Hensikten med garantien er å sikre betaling til fiskerne. Så snart sluttseddelen er signert av selger og kjøper, sørger Råfisklaget kjapp utbetaling, for så å kreve inn utestående fra kjøper.

Norges Råfisklag stiller derfor krav til fiskekjøpernes økonomi, i form av garanti for oppgjøret. Størrelsen på garantien er avhengig av mengden råstoff som bedriftene forventer kjøpe.

Garanti for kjøp av råstoff
  • Råfisklaget aksepterer følgende former for sikkerhetsstillelse:
    -Bankgaranti
    – Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes
  • Garantikravet er beregnet på grunnlag av gjennomsnitt av de største sammenhengende tomåneders kjøp av råstoff.
  • Videre er kjøperne inndelt i ulike risikoklasser. Klassifiseringen av kjøperne er gjort på grunnlag av betalingshistorikk og kjøpernes offisielle årsregnskap. Klassifiseringen har betydning for garantistørrelsen.
  • Dersom sikkerhetsstillelsen er bankgaranti må kjøpere som deltar i fellesgarantiordningen innbetale et depositum. Kjøpere som ikke deltar i fellesgarantiordningen, må i henhold til garantibestemmelsene stille bankgarantier med høyere krav til størrelsen på garantiene.
  • Kjøpere som har kredittforsikringsavtale må alltid stille depositum på 7–10 prosent av kredittrammen.
  • Kjøpere skal til enhver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse at garantien er tilstrekkelig. Dersom det forventes høyere kjøp i 2023 enn tidligere år, bør kjøper, for ikke å risikere suspensjon av kjøpetillatelsen, søke banken eller kredittforsikringsselskapet om å stille garanti som dekker forventet kjøp.
Kilde: Norges Råfisklag

Nettopp nedjustert garanti var målet for Stamsund-bedriften, som for tiden har null aktivitet på kaia.

– Vi har ingen båter, alle er gått nordover, slår Arne Johan Larsen, fast.

Han spår det igjen vil bli aktivitet hos Johan B Larsen i Sørvågen i oktober, og Stamsund Fiskemottak i november. Men kjøpstillatelsen vil altså være på plass umiddelbart.

Økonomisjef Tommy Nygård i Norges Råfisklag. Foto: Arne Fenstad

– Helt normalt

– Dette er ikke unormalt. Når fiskekjøpere har vært gjennom en sesong, og tar ned aktiviteten og salgene, så setter de ned rammene i samarbeid med oss og finansieringskilden. Det opplever vi med mange kjøpere, sier Tommy Nygård, økonomidirektør i Norges Råfisklag.

Han sier videre at det «ordner seg 99 av 100 ganger».

– Vi ser ikke noe dramatisk på dette i det hele tatt. Vi har god dialog med kjøperne både gjennom og etter sesongen, så det er helt normalt.