Verdens største autolinebåtrederi innen hvitfisk i Nord-Atlanteren og tannfisk i Sørishavet, har nå også gått på land. Det tidligere salgsselskapet