Det norske flagget har styrket sin posisjon til havs de siste årene, med stadig flere skip som seiler under den norske flaggstaten.

Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS, har hatt en jevn økning i antall registrerte skip per år siden 2014.

Ved utgangen av februar er utviklingen snudd negativ, med antall registrerte skip for året på minussiden.

– Vi ser spent mot fremtiden og flåtens utvikling i løpet av året. Vi ønsker å være den foretrukne maritime administrasjonen for rederiene og at flest mulig fartøy er registrert i «The Quality Flag», sier avdelingsdirektør i Skipsregisteret, Elisabeth Hvaal Lingaas til Kystens Næringsliv.

Totalt 723 skip står oppført i registeret, som er tolv skip færre enn ved utgangen av 2022.

Det over dobbelt så mange skip som har flagget ut i år – med utflagging av 18 skip- mens syv skip er tilføyd NIS-registrert.

Lingaas påpeker at de generelle rammevilkårene og politisk stabilitet for den maritime næringen, er avgjørende for valg av flagg, og vil alltid påvirke flåten.

Norsk internasjonalt skipsregister

Norsk internasjonalt skipsregister, NIS, er et norsk skipsregister opprettet ved lov for skip som driver internasjonal skipsfart.

Hensikten er å opprettholde norske skip under norske flagg, å oppnå bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart og å stimulere til å ansette norske sjøfolk på norske skip.

Rekordåret

2022 blir dermed inntil videre å regne som et rekordår, med 735 registrerte skip.

– Vi er veldig glade for at NIS-flåten gikk i pluss i fjor. Det er det overordnede målet at Sjøfartsdirektoratet skal være den foretrukne maritime administrasjon, og at flåten skal øke, sier Lingaas og legger til:

– Jo større flåte, dess større påvirkning har vi i internasjonale fora. Og så er vi jo en sjøfartsnasjon, med stolte, lange tradisjoner og en sterk maritim klynge, sier hun.

Vi har fått nyhetsbrev!
Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.

Blant annet flagget rederiet Wallenius Wilhelmsen hjem ti skip, fra Singapore til Norge.

Det er første gang i moderne tid at shipping- og logistikk-giganten flagger hjem seilende skip.

Wallenius Wilhelmsen har totalt 126 skip i sin flåte. Nå seiler 16 av skipene med et norsk flagg i hekken.

PSG flagger hjem

Selv om det har vært flere slettinger fra registeret gjennom årets to første måneder, skal det være flere pågående prosesser for å flagge hjem.

Blant annet holder seismikkselskapet PGS på å flagge hjem selskapets syv operative Ramform-fartøy.

Seismikkselskapet PGS, holder på å flagge hjem selskapets syv operative Ramform-fartøy. Foto: PGS

– Vi er et norsk selskap, og vi ønsker å være norske, sier Walter Hafslo Qvam, styreleder i PGS.

Qvam formidler at selskapet har regnet på gunstigheten av å være norskregistrert, uten å finne noen konkurranseulemper.

– Det er jo sånn i livets sammenhenger, om du driver bedrift eller er privatperson, at om et alternativ blir dyrere, så vil du tenke deg om to ganger. Her var dette et lett regnestykke, sier han.

– Vi er et norsk selskap, og vi ønsker å være norske, sier Walter Hafslo Qvam, styreleder i PGS. Foto: Gunnar Lier

Styrelederen gir stor honnør til den norske maritim klynge.

Den norske maritime klyngen er unik, og hevder seg fordi det jobbes sammen om alt fra norske sjøfolk til banker, verft, utstyrsselskap, forskning, og klasseselskap, sier Qvam som understreker at han ikke bare uttaler seg som styreleder i PGS, men også som næringslivsmann.

Qvam tror likevel ikke at alle rederi nødvendigvis må flagge hjem, for at klyngen skal fortsette å utvikle seg.

– Det vi trenger er miks av eierskap, med relasjoner og bred kunnskap, sier Qvam.

Signaleffekt

Den norske komplette maritime klyngen, som blant annet består av verdensledende kompetanse- og forskningsmiljøer, nevnes ofte som en årsak til at flere flagger hjem.

Konsernsjef Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen, flagger flere skip hjem til Norge. Foto: Per Thrana

Konsernsjef Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen, uttalte i januar at det var en hovedgrunn for rederiets flaggstat-bytte:

– Det å ha skipene under norsk flagg gir store nasjonale ringvirkninger, og norsk flagg sikrer kompetanse både om bord og på land.

– Det er veldig gledelig at flere rederier har meldt at de ønsker å flagge skipene «hjem» også i 2023. Wilh Wilhelmsen har gjort det offentlig, og det er et viktig signal også til resten av næringen, sier Lingaas i Skipsregisteret.

Bergen på topp

Fra 2015 til utgangen av 2022 har tallet på NIS-fartøy steget over 40 prosent, fra 522 til 735. De to siste årene er nettotilveksten på 47 fartøyer.

Ikke siden 2003 har Norsk Internasjonalt Skipsregister hatt så mange registrerte fartøy som nå. Foto: Wilson

Og fortsatt er det shippingbyen fremfor noen i Norge og Skandinavia, Bergen, som troner på topp med 295 NIS-flaggede skip.

Bergensrederiet Wilson har flagget hjem hele 18 skip de siste årene.

Rederiet startet for alvor hjemflaggingen i 2019 med fire skip, og siden har det ene Wilson-skipet etter det andre fått norsk flagg i hekken, går det frem av en artikkel på Sjøfartsdirektoratets nettside.

– For et norsk rederi med hovedkontor i Bergen er det naturligvis å foretrekke at vi kan seile med norsk flagg og hjemmehavn i byen mellom de syv fjell, sa driftsdirektør i Wilson Ship Management, Thorbjørn Dalsøren.

Konsernsjef Pierroberto Folgiero, for det italienske verftet Fincantieri, sammen med Torstein Hagen, styreleder i Viking, på et av de nye cruiseskipene verftet bygger for Viking. Foto: Fincantieri

Cruisereder Torstein Hagen, valgte norsk flagg og Bergen som registreringshavn til ti av selskapets nye luksusskip.

Cruise-gründeren, som har bygget opp Viking River Cruises, Viking Cruises og Viking Expedition Cruises, kontrollerer en flåte på om lag 100 skip medregnet nybygg, ifølge Finansavisen.

Misje-gruppen i Bergen, et kjent navn i segmentet for mindre tørrlastskip, er i gang med et større flåtefornyelsesprogram. Det første av seks søsterskip, «Misje Vita» ble i høst NIS-registrert, og døpt på bryggen i Bergen.