Norges største sjømatorganisasjon, Sjømat Norge, opplyser på sine nettsider at de er i tett dialog med myndighetene for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til norsk sjømatnæring, ettersom smittesituasjonen i Norge og Europa er økende.

Sjømat Norge påpeker at fjorårets sesong var krevende for industrien, flåteledd og eksportleddet, men at næringen kom seg gjennom det uten de altfor store konsekvensene.

Klart tilbakemelding

Næringen erfarte imidlertid at det var marginalt med arbeidskraft å hente fra langtidsledige og permitterte i andre bransjer.

«Frem mot 2022 sesongen er det derfor svært viktig at vinterfisket kan avholdes på en ansvarlig måte, uten innreisestopp. Dette har også vært den klare tilbakemeldingen fra våre medlemsbedrifter», heter det i meldingen fra Sjømat Norge som viser til at de har tett dialog med myndighetene om situasjonen.

Godt testregime

Organisasjonen viser til at de har hatt møter med Statsforvalteren i Nordland og i Troms og Finnmark.

«Vi har fremhevet hvor viktig arbeidskraft er for bedriftene, og hvordan næringen kan bidra til å begrense smitte i sine virksomheter. Det er viktig for næringen at å fremheve eventuelle tiltak som lar seg forene med driften. Dette innebærer for eksempel godt testregime på grensen, og mulighet for å kunne benytte seg av koronapass og testing på arbeidsplassen», står det videre i meldingen.