– Det å utvikle en fremtidsrettet politikk, komme med nye og bedre løsninger for å øke bearbeidingen av norsk sjømat vil være ett av våre hovedsatsingsområder i tiden fremover. Vi kan ikke lenger sitte stille og høre på festtaler, og se på at store verdier går rett ut av landet. Dette må snus, og her har vi satt oss som mål å være en aktør som utgjør en forskjell, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Politisk verksted

Eriksson understreker viktigheten av å ha en arena som kan fungere som et politisk verksted.