Men å sitte i rettssalen å prøve og løse saker mellom to parter, er lite konstruktivt, mener Gunnar Haagensen, styreleder i Sjømat Norge.

Haugstad har skrevet et brev til Nærings- og fiskeridepartementet, datert 8. september. Der skriver han at Norges Sildesalgslag sprer taushetsbelagt informasjon i strid medlagmannsrettens dom, som falt i fjor. Han ber departementet sikre at Sildelaget ikke praktiserer løsninger han mener er rettsstridige.

Bakgrunnen for søksmålet, der industrien vant, var at Pelagia mente auksjons- og prisdelingspraksisen førte til at deres konkurrenter og kjøpere i andrehåndsmarkedet til enhver tid hadde full innsikt i deres innkjøpspriser og råvarekostnader.