I fjor ble det kjent at Brødrene Karlsen AS på Husøy, med Rita Karlsen som administrerende direktør, satser 150 millioner kroner på nytt og større mottak.

Underselskapet Brødrene Karlsen Holding AS eier 49 prosent av «28-metringen «Skreigrunn», et nybygg som stikker så dypt at den ikke kan levere på fiskebruket i heimhavna på fjære sjø.

Brødrene Karlsen og andre selskapers utviklingsiver på øya ble trukket fram da Bjørnar Skjæran og Trygve Slagsvold Vedum annonserte at Husøy får 20 millioner kroner for å starte utdypning av havna neste år.