Klippfiskprodusenten Jangaard i Ålesund er storforbruker av strøm. Strømmen går hovedsakelig til å drive klippfisktørkeriet. Tidligere i dag ble det klart at regjeringen går inn for å redusere elavgiften med 47 prosent i vintermånedene januar, februar og mars. Avgiften skal ned med ni prosent resten av året.

Storforbruker

Avgiftsreduksjonen gjelder både privathusholdninger og næringsliv som ikke har spesielle unntak.

Etter det Fiskeribladet har brakt på det rene, så har ikke typiske storforbrukere i sjømatnæringen, som klippfiskbedrifter, settefiskanlegg og landbasert matfiskanlegg noe elavgiftsfritak.