Fra og med mandag 26. juni har fartøy som lander all fangst fersk fått et kvotetillegg på torsk. Målet med den såkalte ferskfiskordningen er å få flere fartøy til å levere ferskt råstoff til en landindustri med lavsesong.

Til tross for ei tilsynelatende attraktiv bonusordning, er mindre enn en femtedel av dem avsatte fisken tatt per uke 28. For to år siden på samme tid hadde fiskerne tatt en tredjedel.

– Grunnen til at det ikke er tatt høyere prosentandel av ferskfiskordningen er at den startet en måned for sent.