– Skal vi ha aktivitet på land langs kysten, eller ikke?

Spørsmålet kommer fra Steinar Eliassen. Selv om han har begynt å trappe ned, har han fortsatt et brennende engasjementet for fiskerinæringa og kysten.

Hovedeieren i fiskerikonsernet Norfra beskriver en utfordrende situasjon for landindustrien, med tøff konkurranse og små marginer.

– Politikerne lover fiskebåtrederne stabile rammebetingelser. Det eneste som er stabilt for landindustrien er at det går «rett til helvete», sier Eliassen, som selv mener løsninga ligger i industriens tilgang på fersk råstoff.