– I utgangspunktet er vi for implementeringa, men det viktigste er at den blir gjort på en hensiktsmessig måte, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

I forbindelse med at Skipsavfallsdirektivet trer i kraft 1. oktober, kommer det nye, strengere krav til at alle havner skal ta imot fiskerirelatert avfall. Samtidig får alle fiskefartøy et «søppelgebyr» uavhengig om de leverer avfall fra havet, eller ikke.