I starten av november meldte DN at et undersjøisk overvåkingssystem i nord, gikk i svart i april. Noe eller noen hadde røsket ut 4,3 kilometer kabel fra anlegget. Kabelen koblet ulike lyttenoder sammen, og er en del Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe),

Nodene er påbygget sensorer som samler inn sanntidsinformasjon om alt som beveger seg i havet. De strekker seg ut i forskjellige retninger i Norskehavet – og sender alle dataene til land.

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge Havforskningsinstituttet 58,3 millioner kroner til å erstatte sjøkabelen og reparere ytre krets.

–Viktig infrastruktur

– Dette betyr at vi kan legge en plan for hvordan vi skal få ytre krets av infrastrukturen opp igjen så snart som mulig, sier HI-forsker og prosjektleder Geir Pedersen.

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø påpeker at havobservatoriet er viktig, nasjonal forskningsinfrastruktur.

- Gjennom dette systemet kan vi få en god innsikt i livet som finnes her i dette sentrale økosystemet. Vi gleder oss derfor over at vi nå kan få hele infrastrukturen på plass igjen. Dette er etterlengtet.

25. november 2021 ble den savnede kabelen funnet og tatt opp av forskningsfartøyet G.O. Sars.