I en pressemelding fra regjeringen etter statsråd fredag, opplyses det at:

«Vidar Ulriksen har fått avskil i nåde som statssekretær for fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth med verknad frå 24. november kl. 12.00».

«Ulriksen har bakgrunn som fisker, og har vært en av de statssekretærene i regjering med lengst erfaring. Han har tjenestegjort under to statsministere og fire fiskeriministere», heter det i meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Ulriksen har også vært nestleder i Norges Fiskarlag og regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

En statssekretær er statsrådens høyre hånd, og er rangert som nummer to i departementet. Ulriksen jobbet tett med Bjørnar Skjæran da han var fiskeriminister, men fratrer nå, knapt en måned etter at Cecilie Myrseth tok over statsrådsposten.

Hva som er årsaken til skiftet, skriver departementet ingenting om.

Tidligere ordfører

I samme melding opplyses det at Even Tronstad Sagebakken er utnevnt som statssekretær for Myrseth.

Sagebakken, som bor i Mandal, var frem til oktober ordfører i Lindesnes kommune. Han har bakgrunn som lærer og undervisningsinspektør, og har tidligere vært rektor ved Lindesnes ungdomsskole og Spangereid skole, heter det i meldingen.

Even Tronstad Sagebakken trer inn som statssekretær for Myrseth. Foto: Privat (arkiv)

Han er nå varaordfører i Lindesnes, medlem av fylkestinget og fylkesutvalget i Agder. Han er også nestleder i Agder Arbeiderparti og medlem av landsstyret.

– Even Sagebakken har lang erfaring fra politikken i Agder. Jeg kjenner Even som en svært dyktig og erfaren politiker som med et sterkt engasjement for verdiskaping, havet og folk som bor og lever langs kysten vår. Som tidligere ordfører med bakgrunn fra utdanningssektoren har han en god pedagogisk ballast. Det vil komme godt med når vi skal sikre god sameksistens og utvikling av havnæringene våre, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i pressemeldingen.

Sagebakken er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Agder og har Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI.

Fiskarlaget forundret

Fiskarlaget-leder Kåre Heggebø sier til Fiskeribladet at han er overrasket og forundret over at Ulriksen, som har jobbet tett med den nært forestående kvotemeldingen, byttes ut like før den skal legges frem.

– Vi forstår ikke disse handlingene helt, som skjer rett før kvotemeldingen avleveres. Altså at det skjer på et slikt tidspunkt, sier Heggebø

Kåre Heggebø er leder i Norges Fiskarlag. Foto: Robert Nedrejord

Samtidig vil han ikke overdramatisere situasjonen. Han sier han ikke kjenner til hva som ligger bak valget om å bytte ut Ulriksen.

– Fiskarlaget kjenner Ulriksen godt gjennom hans tidligere verv i organisasjonen. Svekker dette Fiskarlagets arbeid med fiskeripolitikk som den kommende kvotemeldingen når det kommer inn ny statssekretær?

– Vi kjenner ikke personen som kommer inn, men Fiskarlaget har tradisjon for å samarbeide tett med alle. Vi har selvfølgelig hatt et forhold til Ulriksen gjennom flere tiår. Vi har hatt et tillitsfullt forhold, og får nok også det med den nye statssekretæren.

– Godt samarbeid.

– Jeg er overrasket over at statssekretærskiftet skjer nå, og jeg er litt urolig for fremdriften i saker til Fiskeridepartementet, sier Olve Grotle, Høyres fiskeripolitiske talsperson.

– Det er mange saker som krever avklaringer fremover, og det å skifte ut Ulriksen like etter at en har skiftet statsråd, gir grunn til uro om det blir ytterligere forsinkelser, fortsetter han.

Grotle beskriver at samarbeidet med Ulriksen har vært godt.

– Jeg synes at han i forbindelse med arbeidet med kvotemeldingen har sagt flere ting vi kan slutte oss til. Både det som går på gode, stabile rammevilkår, at det ikke er nødvendig å gjøre for store endringer verken i ressursforvaltningen eller flere av de andre viktige tingene i fiskeripolitikken vår, sier Grotle.

Olve Grotle er stortingsrepresentant for Høyre Foto: Anders Furuset

Han legger til at han ikke kjenner til den påtroppende statssekretæren.

– Men jeg håper at han ikke står for en annen politikk enn Ulriksen. I alle fall at en ikke nå vil sette i spill muligheten for å få et bredt flertall bak ny kvotemelding, og at en heller ikke utfordrer de store, viktige tingene som jeg opplever hele fiskerinæringen, inkludert Fiskarlaget, er enige om, sier Grotle.

– Tror du at skiftet kan forsinke kvotemeldingen?

– Det har jeg ingen oppfatning om, men det håper jeg ikke, sier Grotle.

Ulriksen mønstrer av fredag 24. november.