VG skriver onsdag at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tar sikte på å overta embetet som fiskeridirektør til høsten.

Det melder Bakke-Jensen etter at Stortinget onsdag formiddag har diskutert den omstridte utnevnelsen i fjor høst, da regjeringen som han selv sitter i, utnevnte han til direktør i Fiskeridirektoratet.

Ap, SV og Sp kritiserer prosessen og skriver i innstillingen fra Stortingets kontrollkomite at han ikke burde vært utnevnt i embetet. VG skriver at denne kritikken ble gjentatt i Stortinget onsdag.

Flertallet i Stortinget, regjeringspartiene og Frp, er imidlertid ikke enig og har nå “frikjent” regjeringen for denne kritikken.

– Det er få ansettelsesprosesser som har vært så grundig belyst. Det at jeg var den best kvalifiserte søkeren, må være slått fast nå, sier Frank Bakke-Jensen til VG etter stortingsdebatten.

Han tar sikte på å tiltre en gang mellom midten av oktober og begynnelsen av november.