Vesterålen Havbruks fiskeforedlingsanlegg på Myre skal slakte all oppdrettstorsk fra Norcods anlegg i Frosvika i Meløy kommune i Nordland. Det går frem av en felles pressemelding fra de to selskapene fredag, hvor de omtaler samarbeidet som «banebrytende».

I meldingen opplyses det at avtalen gjelder for de neste tre årene, med mulighet til forlengelse, og dekker hele slakte- og foredlingsprosessen for torsk ved Vesterålen Havbruks fiskeforedlingsanlegg på Myre.

Selskapet har det siste årets satset stort innen hvitfisk. De kjøpte tidligere i år Holmøy Fiskemottak i Myre havn, som nå har fått navnet Vesterålen Havbruk Produksjonslag. De er også på eiersiden i filetfabrikken Primex.

- I de beste hender

Avtalen dekker slakting av inntil 10.000 tonn fisk per år.

– Den første slakteperioden varer fra september neste år til ut i 2023. Fisken ble satt ut i havet i Frosvika i sommer, så dette vil markere slutten på nesten to års hardt arbeid under produksjonssyklusen. Vi vet at fisken vår vil være i de beste hender, sier produksjonsdirektør i Norcod, Rune Eriksen.

Produksjonsdirektør Rune Eriksen i Norcod. Foto: Ronja Sundberg

Avtalen åpner for helårsdrift for Vesterålen Havbruks anlegg på Myre.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne jobbe så tett med markedslederen Norcod. Denne avtalen er viktig for begge selskapene, siden den medfører en bedre kapasitetsutnyttelse av de eksisterende anleggene. Den kommer også til å bidra til lokalsamfunnet med helårsjobber, sier administrerende direktør i Vesterålen Havbruk, Brynjar Kværnstuen, i meldingen.

Han tilføyer:

– Medarbeiderne våre er vant til å håndtere store mengder torsk under hovedsesongen. At denne kompetansen nå tas i bruk også innen torskeoppdrett, er en forutsetning for å kunne oppskalere hvitfisknæringen, sier han.

Norges største mottak for oppdrettstorsk

Vesterålen Havbruk skal også slakte sin egen oppdrettstorsk neste år.

«Når dette volumet slås sammen med torsken fra Norcod, nærmer selskapene seg målet om å bygge Norges største mottak for oppdrettstorsk», heter det i meldingen.

– Det er en kjærkommen beslutning, og vi ser frem til å jobbe sammen for å bygge opp en ny og bærekraftig torskeoppdrettsnæring. Markedsetterspørselen etter fersk oppdrettstorsk er sterk året rundt, så det er god plass for flere aktører. Konkurranse er en bra ting, sier Eriksen.

Slakting av Norcods torskevolumer fra selskapets øvrige anlegg lenger sør skjer under egne ordninger i Trøndelag og omfattes ikke av denne avtalen, opplyses det i meldingen.