Mens tingretten tilkjente verftet i Kirkenes 10 millioner i erstatning, er en enstemmig dom fra Hålogaland lagmannsrett nå klar. Her er erstatningen økt til nær 20 millioner.

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek offshore. Foto: Lars Åke Andersen

Kimek er også frikjent for motsøksmålet fra det russiske rederiet.

– Det er utrolig deilig å være ferdig med denne saken. Det har tatt tid og krefter å forberede og gjennomføre to runder i retten, sier direktør Greger Mannsverk ved Kimek til Kystens Næringsliv.