Fiskeridirektoratet har besluttet å utvide området der tobisfiske er tillatt i 2022. Det melder Norges Sildesalgslag fredag.

Området er nord for nåværende forvaltningsområder 3c og 3b, øst for en linje trukket fra N 57.27; Ø 005.50 og rett nord til N 57.40; Ø 005.50, og sør for en linje trukke derfra rett øst til grensen mot Danmark.

Fiske etter tobis i dette området er tillatt fra og med 17. juni til og med 23. juni.