Denne uken gikk Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskebåt hardt ut mot SV. De reagerte kraftig på at SV har sagt at de vil dra spørsmålet om havdeling inn i de pågående budsjettforhandlingene på Stortinget.

Sjømatorganisasjonene mener forslaget vil kunne få dramatiske konsekvenser for industrien i Finnmark, men den kjøper ikke SVs Torgeir Knag Fylkesnes: – Argumentet er stein dødt når vi vet at det er kystflåten som leverer brorparten av råstoffet til landindustrien.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran viser til at havdeling skal på høring. Foto: Ketil Svendsen

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sa sist uke til Fiskeribladet at havdeling og kysttorskvern er en sak som om kort tid skal på høring.

Dom i selfangst-krangel

Den danske storrederen Henning Kjeldsen ble i tingretten i fjor dømt til å betale rundt 300 millioner norske kroner i bot og inndragning. Dommen satte en stopper for danskens investeringsplaner i norsk fiskeri. Denne uken ble imidlertid Kjeldsen frifunnet for kvotejuks i Vestre Landsret.

Det blir spennende å se om dette kan påvirke Nærings- og fiskeridepartementets behandling av Kjeldsens klage på investeringsstoppen.

Henning Kjeldsen på broen på Gitte Henning. Foto: Geir Jan Johansen

I det norske rettsapparatet falt en annen dom denne uken i saken mellom selfangerne Karl Magnus Pettersen og Bengt Are Korneliussen. Hålogaland lagmannsrett slår fast at Korneliussens selfangstrederi overrapporterte antall fanget sel, og det førte til at totalkvoten i Vestisen i 2020 var brukt opp, og at det dermed ikke var flere dyr igjen for andre fangstskuter. Retten har tilkjent Pettersens rederi Norse Marin en erstatning på 370.000 kroner.

Liten disputt

I dag ble det kjent at Norge og Storbritannia er enige om fiskeriavtale for neste år. Makrellen er ikke nevnt i avtalen. I bunn og grunn er avtalen en videreføring av årets avtale, med gjensidig soneadgang på bunnfisk og en marginal økning på sild. På makrellen blir det et eget forhandlingsløp i desember.

Det nærmer seg innføring av rapporteringskrav i den minste flåten. Nylig ba Norges Fiskarlag om at rapporteringskravene for denne flåtegruppen utsettes. Overfor Fiskeribladet gjør fiskeriministeren det klart at det ikke blir aktuelt. – Vi opplever liten eller ingen forståelse, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag, og påpeker at kravene er for omfattende for den minste flåten.

Jan Birger Jørgensen i Fiskarlaget. Foto: Jon Eirik Olsen

Selv om de fleste forsikringsselskapene fraråder norske fartøy å fiske utenfor Russland, velger likevel flere å bruke mulighetene den norsk-russiske fiskeriavtalen gir. Et av rederiene som sender båtene sine over i russiske sone er Ervik Havfiske. – Vi har bare gode erfaringer, sa Robert Ervik til Fiskeribladet.

Fikk du forresten med deg den lille disputten mellom Einar Helge Meløysund og Audun Maråk? Fiskebåt har bestilt en rapport fra Sintef, som tar for seg verdiskapningen generert av den havgående flåten. Meløysund liker dårlig at stor kyst er tatt med som grunnlag og sier; – Jeg vil ha meg frabedt å regnes som havflåte. Jeg er en stolt og glad kystfisker!