– Min klient vil selvsagt anke hele denne uriktige dommen. Rederiet støtter selvsagt de dyktige fagfolkene i Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet fullt ut. Denne saken fortjener åpenbart en ny og full gjennomgang av svært kompetente lagdommere og fagkyndige meddommere i lagmannsretten, og den vil forhåpentligvis få en ny og mye grundigere behandling der.

Det skriver Norse Marine sin advokat Roar Bårdlund i advokatselskapet Linnet & Co i en epost til Fiskeribladet.