Det sier fiskeridirektør Frank Bakke Jensen i en kommentar til utspillet fra nestleder Bakken i Nord Fiskarlag, der konklusjonen var at direktoratets manglende reaksjon undergraver tilliten til etaten.

– Vi fikk en generell bekymringsmelding 2. januar, og den har vi forholdt oss til. Bakken trekker konklusjoner basert på feilaktige opplysninger som det burde vært ryddet opp i på et langt tidligere tidspunkt, sier Bakke Jensen, og er sterkt kritisk til Fiskeribladets intervju med Bakken 17. januar.

Ikke korrekt

Bakken erkjenner på sin side at akkurat opplysningen om tidlig varsling av rømt oppdrettstorsk ikke var korrekt.