I et anonymt varsel sendt til NRK og politiet i Båtsfjord, hevdes det at russiske trålere har kommet og forlatt Båtsfjord uten oppsyn og kontroll. Båtsfjord er sammen med Kirkenes og Tromsø, de tre havnene i Norge der russiske fiskefartøy nå har lov til å legge til havn.

I en epost til NRK medgir tolldirektør Øystein Børmer at ikke alle fartøy blir kontrollert. Der opplyser Børmer at kontroll av 90 prosent av de russiske fartøyene er akseptabelt.

NRK viser til at tolldirektøren skriver at når kontrollandelen ikke når opp til 100 prosent, er det en usikkerhet det er tatt høyde for i oppdragsformuleringen.

Primært eksportkontroll

Tolldirektøren sier formålet med kontrollen primært er eksportkontroll.

Båtene blir derfor kontrollert så nær avgangstidspunktet som mulig. Det fører til at tolletaten ikke er synlig til stede ved ankomst, ved lossing eller ved fartøy som ligger lenge til kai grunnet vedlikehold, viser kanalen til.

Det er havnevesenet som legger til rette for at tollerne kan utføre sin kontroll. Havnesjef Morten Albertsen i Båtsfjord sier til NRK at havnevesenet ser at kontrollen er intensivert, og han stiller seg undrende til varslet.

Albertsen sier etaten har et godt samarbeid med tollerne som kommer til fiskeværet for å utføre kontrollen på russiske skip.