Odd F. Lindberg er død, 76 år gammel. Han ble kjent som selfangstinspektør på slutten av 1980-tallet etter en inspektørrapport om norsk selfangst laget for Fiskeridepartementet. Den beskrev ulovlige forhold i selfangsten. Lindberg deltok som fangstinspektør på Vestisen utenfor Grønland.

Lindberg døde 8. november etter lengre tids sykdom, skriver Fredriksstad Blad.

En periode bodde han i Sverige etter å ha mottatt trusler på grunn av motstanden mot norsk selfangst.